water tap 1933195 640Gmina Łowicz informuje, że w dniach od 23 do 26 września 2020 r. w godzinach od 10 do 19 na terenie miejscowości Zabostów Duży i Zabostów Mały będzie prowadzona INWENTARYZACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH. Firmą wykonującą inwentaryzację jest MCP Repomper sp. z o.o. Mieszkańcy proszeni są o umożliwienie dostępu do przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

NazwyUlicZielkowice mZmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo, w tereny pod zabudowę mieszkaniową, powstanie nowych działek, sprzedaż  działek budowlanych, spowodowały, że zmieniła się zabudowa na terenie sołectwa Zielkowice, a dotychczasowy sposób nadawania numerów porządkowych dla nowych nieruchomości  zrobił się  nieprzejrzysty i powoduje wiele kłopotów z ich odnalezieniem. W szczególności kłopot mają pracownicy poczty, firm kurierskich, ale przede wszystkim jest to kłopot dla służb ratowniczych, takich jak: pogotowie, straż pożarna czy policja.  W celu rozwiązania wymienionych problemów na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 14 września 2020 r. podjęta została uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielkowice.

gruntdzierzawa

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020, poz. 65) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

W związku z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny przy Urzędzie Gminy Łowicz we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu w ramach działań profilaktycznych uruchomił dyżury członków Zespołu, na  których mieszkańcy Gminy Łowicz mogą zasięgnąć wszelkich informacji o problemie przemocy w rodzinie i możliwych działaniach pomocowych.

Dyżury odbywają się raz na kwartał. Najbliższy dyżur odbędzie się w dniu  24 września 2020r. w godzinach: 

13.30 – 15.30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej 12/14 , w pokoju Nr 21.

ZlobekPopowGmina Łowicz rozważa możliwość utworzenia żłobka w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie i aplikowania o środki finansowe na ten cel z programu „MALUCH +” oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planuje się iż ewentualne otwarcie żłobka odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku.

Podkategorie