Ważnym elementem łowickiej kultury ludowej jest śpiew i muzyka. Śpiewacy i muzycy praktykowali ustno – pamięciowy przekaz repertuaru muzycznego. Prezentowali niespotykany dziś styl wykonawczy a niekiedy i repertuar – kołysanki, pieśni sieroce, śpiewy obrzędowe, przyśpiewki. Na naszych terenach mieszkało wielu „artystów” m.in. Wiktoria Zbikowska z Zielkowic ur. 1889 r., Anna Wróbel z Bochenia ur. 1880 r., Wiktoria Bura z Małszyc ur. 1886 r., Marianna Nowak ze Świeryża ur. 1899 r., Jan Jaski ur. 1921 r. zamieszkały w Małszycach.

Obecnie przyzwyczajeni jesteśmy do współczesnego wizerunku muzyki ludowej, która w Łowickim jest dalej żywa i często prezentowana podczas licznych występów, festiwali czy przeglądów. We wsi Zielkowice mieszka najmłodsze i średnie pokolenie muzyków ludowych – Weronika Mońka, Magda Płacheta, Marek Płacheta, Szymon Mońka, Kamil Jarosiński, Daniel Moskwa oraz Krzysztof Płacheta, Witold Moskwa, Eugeniusz Płacheta. Z Zawad pochodzi Jarosław Stępniewski, w Niedźwiadzie mieszka Jan Dutkiewicz. Grają w wielu kapelach, zespołach folklorystycznych, zdobywając szereg nagród w kraju i za granicą. Tworzą rodzinne kapele Mońków, Płachetów i rozsławiają wartości naszej kultury narodowej, które do jej skarbnicy wniosła wieś łowicka.