Geneza Kół Gospodyń Wiejskich sięga do lat 70. XIX w. Powstały jako inicjatywa kobiet wiejskich w celu organizacji kursów gotowania, pieczenia, szycia, uczyły prowadzenia domu. Koła współorganizował yszkoły, wspomagały w trudnej sytuacji i uczyły wzajemnej pomocy. Podobnie jak straże ogniowe dla księżaków, tak koła gospodyń dla księżanek stawały się miejscem pielęgnacji polskiej tradycji i jednoczesnego doskonalenia gospodarowania na wsi. Wiele kobiet zaangażowanych w działalność KGW zostało wyróżnionych Orderem Serca Matkom Wsi. Odznaczenie to jest przyznawane za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków – patriotów, kształtowanie w domu i środowisku postaw moralnych, za pracę włożoną w przeobrażanie wsi i rodziny wiejskiej. W przypadku Księstwa Łowickiego koła gospodyń odegrały najważniejszą rolę w promowaniu sztuki ludowej. Na obszarze gminy prawie w każdej z wsi działa KGW. Koło w Strzelcewie zostało założone w 1945 r. Organizuje liczne imprezy kulturalne, wycieczki, kursy i szkolenia dla mieszkańców. Członkinie koła uczestniczą w licznych imprezach m.in. prezentacjach stołów świątecznych organizowanych w Warszawie i Łodzi, konkursach kulinarnych w Łowiczu, Skierniewicach, Kartuzach. W 2009 r. członkinie koła zdobyły główną nagrodę w konkursie na „Łowicki Boszc”, który oceniała Bożena Dykiel. Na czele koła stoi twórczyni ludowa Zofia Mycka. Członkinie koła w przeszłości brały udział w filmie „Chłopi”, który był realizowany m.in. na polach wsi Strzelcew. Z tej okazji w 2007 r. zorganizowano spotkanie statystów z Jagną – Emilią Krakowską. Koło gospodyń wiejskich w Guźni liczy przeszło 55 lat. Organizuje uroczystości i spotkania integracyjne dla mieszkańców wsi. Uczestniczy w uroczystościach gminnych, raz w roku organizuje pokazy kulinarne. Prężnie działa reaktywowane w 2002 r. koło w Zielkowicach. Skupiło się ono głównie na kultywowaniu tradycji ludowych. Uczestniczą w imprezach lokalnych i ogólnopolskich, kilka członkiń brało udział w imprezach poza granicami kraju. Koło promuje kuchnię regionalną, kulturę i tradycję łowicką. Otrzymało liczne nagrody w ponadlokalnych imprezach m.in. w konkursie na potrawę regionalną w Starych Jabłonkach, na szarlotkę w Skierniewicach oraz wyróżnienie w konkursach potraw regionalnych we Włoszech i Czechach.