megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz przyznał dotacje na 2021 rok podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wykaz organizacji i przyznane kwoty zawarte są w załączniku do ogłoszenia.