Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz przeznaczonych do sprzedaży:

Obwodnica road 971205 640Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy obwodnicy Łowicza. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest IVIA S. Aktualnie udostępnione zostały najnowsze materiały projektowe dostępne w zakładce do pobrania na stronie http://obwodnicalowicza.pl/. Do 29 .04.2022 przyjmowane są wnioski w celu wypowiedzenia swojej opinii w stosunku do aktualnie rozważanych wariantów.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Kanalizacja building ga2465196f 640W związku z zakończeniem I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parma, Placencja, Zielkowice, Gmina Łowicz przystępuje do realizacji II etapu budowy t.j. przyłączy kanalizacyjnych do budynków. W związku z powyższym osoby wyrażające chęć skorzystania z możliwości dofinansowania do budowy przyłącza zobowiązane są złożyć wniosek wg załączonego wzoru w budynku Urzędu Gminy Łowicz w terminie do 28.02.2022 roku.

Bezdomne psy stroller g3ae158db4 640W związku z ustawowym obowiązkiem corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, informujemy, iż zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać uwagi do załączonego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2022 roku”  (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 4 marca 2022r.

KasanieczynnaInformujemy, że do końca tygodnia tj. 4 lutego 2022 kasa funkcjonująca w Urzędzie Gminy Łowicz będzie nieczynna. Rekomendujemy dokonywanie wpłat na rachunki wyszczególnione na indywidualnych decyzjach.