ePodatki m

Wystarczy dostęp do Internetu, aby mieć możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków i opłat, zaległości oraz odsetek. Po zalogowaniu się do systemu dostępnego na stronie internetowej urzędu uzyskujemy dostęp do informacji o podatkach od nieruchmości opłatach za zużycie wody i wywóz śmieci.

System jest dostepny poprzez stronę http:\\uglowicz.epodatnik.info Prezentowana jest tu informacja o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu. Zastosowane technologie kryptograficzne zapewniają bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych.  Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne. W celu aktywacji usługi wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego i jednorazowa wizyta w urzędzie celem weryfikacji uprawnień do podglądu danego konta podatkowego.  

Uwaga !!!!

Ze względu na to, że wymagane jest zainstalowanie Adobe Flash Player,  to usługa działa tylko na komputerach. Nie ma mozliwości korzystania z systemu poprzez przeglądarkę internetową w telefonie komórkowym.

Instrukcja

pdf ikona