Video IsesjaRadyGminy

W dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 odbyła się trzecia sesja Rady Gminy Łowicz, podczas której debatowano między innymi nad zmianami w budżecie, zasadami wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz nad reprezentacją Gminy Łowicz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Bzura". Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. 

aefektywneGminyGmina Łowicz bierze udział w projekcie z dofinasowaniem unijnym, którego celem jest zwiększenie efektywności świadczenia usług administracyjnych w obszarach podatki i opłaty lokalne. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z zakresu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Łowicz: https://goo.gl/forms/usxRDnuuJcGGCcv13    
Dla mieszkańców gminy oznacza to między innymi  usprawnienie komunikacji z gminą poprzez e-usługi dostępne  na platformie EPUP.

cellular tower 1676940 640

Z informacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu wynika, że w miejscowosci Niedziada na działce o nr ewidencyjnym nr 272 planowana jest inwestycja budowy wieży telekomunikacyjnej wraz z bazą telefoni komórkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami specjalnymi, inwestycje tego typu mogą być realizowane na terenach rolnych i nie wymagają zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

NoweSegregacje

SEGREGUJ I OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Worki w kolorze niebieskim  - papier

Worki w kolorze zielonym -  szkło

Worki w kolorze żółtym - metale i tworzywa sztuczne

Worki w kolorze brązowym - odpady biodegradowalne

W dniu 27.11.2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Łowicz podczas której Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/12/18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwałą tą zmieniono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny z kwoty 10,00 zł na kwotę 15,00 zł;

- w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny z kwoty 19,00 zł na kwotę 25,00 zł.

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2019 roku.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 27 listopada 2018 roku o gdz. 14.00 odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Łowicz. Na sesji Rada Gminy przyjęła roczny program wspólpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. Podjęte uchwały będą wkrótce dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy.  

LKA Lowicz Sk ce

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 9 grudnia uruchamia nowe połączenie kolejowe na trasie Skierniewice – Łowicz. Początkowo ruszy pierwsze sześć połączeń, a z czasem ilość par pociągów będzie na tej linii zwiększana. Wraz z postępującym remontem i nowymi pociągami, skróci się czas przejazdu dla mieszkańców pomiędzy poszczególnymi stacjami. Nowoczesne składy które będą kursowały na tej trasie wyposażone będą w udogodnienia takie jak klimatyzacja, bezpłatne wi-fi, miejsca dla niepełnosprawnych.