szczepienia

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniach od 10 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. odbędą się szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Łowicz powyżej 65 roku życia. Szczepienia będą przeprowadzały przychodnie:

21 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Łowicz 13 par odebrało z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W ten sposób honoruje się pary, które wstępowały w związek małżeński pięćdziesiąt lat wcześniej. Uroczystość w Urzędzie rozpoczęła się od przemówienia Wójta, który gratulował parom pięknego jubileuszu i życzył wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata.

Zawiadomienie

w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12

 99-400 Łowicz zwołuję się  XXIX Sesję Rady Gminy Łowicz

 Proponowany porządek obrad:

 

„Jakże nie pisać wiersza,

 Jakże nie płonąć w podzięce

 Za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

                                                     K.I. Gałczyński

 

 

 

promuje lodzkie

 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO mogą otrzymać 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym! Uczestnicy projektu mogą uzyskać wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40 tys zł.!!!

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r 239 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łowicz z dnia 29.09.2010 roku Nr XLVI/214/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 01.10. w Ostrowie zorganizowany został Dzień Pieczonego Ziemniaka. Zabawa na świeżym powietrzu rozpoczęła się o 1600. Była to już ….edycja tego święta, obfitująca w wiele atrakcji. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele konkursów z nagrodami. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie, m.in. na największego ziemniaka, ziemniaka o nietypowych kształtach. Panowie mogli zmierzyć się w konkurencji na najdłuższą ziemniaczaną obierkę, a panie w obieraniu ziemniaka na czas. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bochenia, Jastrzębi oraz Strzelcewa rywalizowały dodatkowo w konkursie na najsmaczniejsze placki ziemniaczane.

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie zaprasza mieszkańców Gminy Łowicz na Dzień Pieczonego Ziemniaka.

W programie m.in: