Zawiadomienie

w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12

 99-400 Łowicz zwołuję się  XXIX Sesję Rady Gminy Łowicz

 Proponowany porządek obrad:

 

„Jakże nie pisać wiersza,

 Jakże nie płonąć w podzięce

 Za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

                                                     K.I. Gałczyński

 

 

 

promuje lodzkie

 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO mogą otrzymać 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym! Uczestnicy projektu mogą uzyskać wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40 tys zł.!!!

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r 239 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łowicz z dnia 29.09.2010 roku Nr XLVI/214/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 01.10. w Ostrowie zorganizowany został Dzień Pieczonego Ziemniaka. Zabawa na świeżym powietrzu rozpoczęła się o 1600. Była to już ….edycja tego święta, obfitująca w wiele atrakcji. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele konkursów z nagrodami. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie, m.in. na największego ziemniaka, ziemniaka o nietypowych kształtach. Panowie mogli zmierzyć się w konkurencji na najdłuższą ziemniaczaną obierkę, a panie w obieraniu ziemniaka na czas. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bochenia, Jastrzębi oraz Strzelcewa rywalizowały dodatkowo w konkursie na najsmaczniejsze placki ziemniaczane.

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie zaprasza mieszkańców Gminy Łowicz na Dzień Pieczonego Ziemniaka.

W programie m.in:

 

W dniu 24 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Popowie odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Łowicz. W sesji Rady Gminy wzięli udział uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu gminy Łowicz. Na sesji, pięćdziesięciu ośmiu tegorocznych prymusów, otrzymało z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz Grzegorza Kozy stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016. Były to stypendia w kwocie 236 zł oraz talon na kwotę 400 zł na dowolne zakupy.

Z dniem 14 września 2016 roku uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.