Wójt Gminy Łowicz informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz dla fragmentu wsi Klewków i Strzelcew. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Urząd Gminy Łowicz ogłasza konkurs pod tytułem: „Identyfikacja kapliczek na terenie Gminy Łowicz”. Celem konkursu jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań mieszkańców tradycją i historią swojej miejscowości i gminy, ukazanie piękna najbliższej okolicy. Biskup Józef Zawitkowski ma nadzieję, że będzie to również dobra okazja do zadumy i krótkiej chociażby modlitwy. Za udział w konkursie przewidywane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Organizatora oraz Patrona konkursu Biskupa seniora diecezji łowickiej. Konkurs w szczególności polega na trafnym przyporządkowaniu zdjęć kapliczek do konkretnej miejscowości oraz wskazanie nowych dotychczas nieopublikowanych za co bedą dodatkowe nagrody. Im więcej kapliczek wskażemy tym większa szansa na wygraną. Przyjmowane są zgłoszenia z rozpoznanymi przynajmniej pięcioma kapliczkami i zdjęciami. Konkurs adresowany jest głównie do mieszkańców Gminy Łowicz, jednak wystarczajacym waruniem jest np. zgłoszenie grupowe z jedną osobą z gminy. Tak więc mieszkańcy Łowicza wraz z rodziną, znajomymi z gminy moga wziąć wspólnie udział w tym konkursie.

PlakatyDD2017PopowMWójt Gminy Łowicz i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Popowie zapraszają wszystkie dzieci z terenu gminy wraz z rodzicami na Gminny Dzień Dziecka, który tym razem odbędzie się w  Łowiczu ul. Poznańska 4 na placu przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie w dniu 4 czerwca 2017 roku w godzinach 11.00-15.00

 

Tour de Flag 2017m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na fasadach budynków, balkonach, a nawet na przydrożnych kapliczkach - w całej gminie powiewały polskie flagi. W dniach 2 i 3 maja ponad 250 gospodarstw domowych z terenu gminy Łowicz wywiesiło flagę państwową. Osobom tym serdecznie dziękujemy za patriotyczną postawę i zachęcamy w kolejnych latach pozostałe osoby.  W każdej z miejscowości przynajmniej jedna osoba zamanifestowała swoją patriotyczną postawę. Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy Ostrowa , którzy wywiesili flagę praktycznie na co drugim domu oraz Parmy z największą ilością flag. Wyróżnić można również mieszkańców Popowa, Zabostowa Dużego, Niedźwiady, Jastrzębii i Małszyc, gdzie flaga była zdecydowanie zauważalna * W pierwotnym rankingu nie uwzględniono całej Parmy, ale tylko tzw. "Paremkę" dane zostały  zaktualizowane przez reprezentanta gminy o Parmę I i II

flagasoltys 

Kliknij aby przejść do galerii poszczególnych miejscowości

 

SposobMocowaniaFlagi3

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo, a wręcz powinien wywiesić flagę państwową na swoim domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania. Najczęściej flaga jest eksponowana na drzewcu drewnianym lub metalowym. Szerokość takiej flagi nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Najczęściej drzewce są umieszczone w uchwycie pod kątem ok. 45 stopni do ściany budynku. Można również umieścić drzewce poziomo na balkonie lub w oknie.
 
Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszenia flagi narodowej przed domami. Niech to święto będzie symbolem naszej polskości.
W dalszej czesći artykułu są informacje jak prawidłowo wywiesić falgę i jakimi zasadami powniniśmy się przy tym kierować.

 
W dniu 20 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady” w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz–I etap” 

30latSoltysBochen           Niestrudzenie służy lokalnej społeczności  poświęcając swój czas i serce. Mowa o Panu Jurku Kurczaku, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Bocheń. Okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań za długoletnie  zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności przez Wójta Gminy Łowicz, Radnych Gminy Łowicz oraz Sołtysów z terenu Gminy Łowicz  była kwietniowa sesja Rady Gminy. W dzisiejszych czasach dobry sołtys to nie tylko administrator i reprezentant wsi w gminie. To również sprawny organizator, który potrafi rozbudzić lokalną społeczność i motywować ją  do działania. Powierzając funkcję sołtysa Panu Jerzemu przez te wszystkie lata mieszkańcy Bochenia nie tylko obdarzyli Go ogromnym zaufaniem, ale również dali wyraz swojego uznania dla determinacji i jego dotychczasowych działań na rzecz rozwoju wsi.
          Na kolejne lata życzymy Panu Sołtysowi dobrego zdrowia, pomyślności, wytrwałości w wykonywaniu jakże odpowiedzialnych i niełatwych obowiązków, a także wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz swoich mieszkańców.

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Nr działki Pow. w ha Położenie Przeznaczenie nieruchomości Oznaczenie według księgi wieczystej Cena nieruchomości w zł   netto
1 306 3,44 Ostrów działka rolna LD10/00019214/5 89 800,00
2 309 7,98 Ostrów działka rolna LD1O/00019214/5 217 600,00
3 77 0,23 Niedźwiada działka budowlana LD1O/00038141/1 55 990,00
4 173/6 0,12 Jastrzębia działka budowlana LD1O/00028955/7 39 520,00