PlakatyDD2017PopowMWójt Gminy Łowicz i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Popowie zapraszają wszystkie dzieci z terenu gminy wraz z rodzicami na Gminny Dzień Dziecka, który tym razem odbędzie się w  Łowiczu ul. Poznańska 4 na placu przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie w dniu 4 czerwca 2017 roku w godzinach 11.00-15.00

 

Tour de Flag 2017m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na fasadach budynków, balkonach, a nawet na przydrożnych kapliczkach - w całej gminie powiewały polskie flagi. W dniach 2 i 3 maja ponad 250 gospodarstw domowych z terenu gminy Łowicz wywiesiło flagę państwową. Osobom tym serdecznie dziękujemy za patriotyczną postawę i zachęcamy w kolejnych latach pozostałe osoby.  W każdej z miejscowości przynajmniej jedna osoba zamanifestowała swoją patriotyczną postawę. Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy Ostrowa , którzy wywiesili flagę praktycznie na co drugim domu oraz Parmy z największą ilością flag. Wyróżnić można również mieszkańców Popowa, Zabostowa Dużego, Niedźwiady, Jastrzębii i Małszyc, gdzie flaga była zdecydowanie zauważalna * W pierwotnym rankingu nie uwzględniono całej Parmy, ale tylko tzw. "Paremkę" dane zostały  zaktualizowane przez reprezentanta gminy o Parmę I i II

flagasoltys 

Kliknij aby przejść do galerii poszczególnych miejscowości

 

SposobMocowaniaFlagi3

Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości. 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi, dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo, a wręcz powinien wywiesić flagę państwową na swoim domu, a także w oknie lub na balkonie swego mieszkania. Najczęściej flaga jest eksponowana na drzewcu drewnianym lub metalowym. Szerokość takiej flagi nie może być mniejsza niż 1/3 długości drzewca lub większa niż 1/2 jego długości. Najczęściej drzewce są umieszczone w uchwycie pod kątem ok. 45 stopni do ściany budynku. Można również umieścić drzewce poziomo na balkonie lub w oknie.
 
Gorąco zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszenia flagi narodowej przed domami. Niech to święto będzie symbolem naszej polskości.
W dalszej czesći artykułu są informacje jak prawidłowo wywiesić falgę i jakimi zasadami powniniśmy się przy tym kierować.

 
W dniu 20 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady” w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz–I etap” 

30latSoltysBochen           Niestrudzenie służy lokalnej społeczności  poświęcając swój czas i serce. Mowa o Panu Jurku Kurczaku, który w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Bocheń. Okazją do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań za długoletnie  zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności przez Wójta Gminy Łowicz, Radnych Gminy Łowicz oraz Sołtysów z terenu Gminy Łowicz  była kwietniowa sesja Rady Gminy. W dzisiejszych czasach dobry sołtys to nie tylko administrator i reprezentant wsi w gminie. To również sprawny organizator, który potrafi rozbudzić lokalną społeczność i motywować ją  do działania. Powierzając funkcję sołtysa Panu Jerzemu przez te wszystkie lata mieszkańcy Bochenia nie tylko obdarzyli Go ogromnym zaufaniem, ale również dali wyraz swojego uznania dla determinacji i jego dotychczasowych działań na rzecz rozwoju wsi.
          Na kolejne lata życzymy Panu Sołtysowi dobrego zdrowia, pomyślności, wytrwałości w wykonywaniu jakże odpowiedzialnych i niełatwych obowiązków, a także wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz swoich mieszkańców.

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Nr działki Pow. w ha Położenie Przeznaczenie nieruchomości Oznaczenie według księgi wieczystej Cena nieruchomości w zł   netto
1 306 3,44 Ostrów działka rolna LD10/00019214/5 89 800,00
2 309 7,98 Ostrów działka rolna LD1O/00019214/5 217 600,00
3 77 0,23 Niedźwiada działka budowlana LD1O/00038141/1 55 990,00
4 173/6 0,12 Jastrzębia działka budowlana LD1O/00028955/7 39 520,00

KartkaWielkanocRadosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia,
pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób

życzą mieszkańcom Gminy Łowicz:

Andrzej Barylski - Wójt Gminy Łowicz
                                                                                                   Grzegorz Koza - Przewodniczący Rady Gminy Łowicz

Lekacjasam4W dniu 5 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy IIIB Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Popowie, mogli bezpośrednio, z pierwszej ręki, usłyszeć jak funkcjonuje gmina Łowicz. Było to możliwe dzięki temu, że zaproszenie, na lekcję realizowaną w ramach projektu edukacyjnego „Młody Obywatel”, przyjął Wójt Gminy Łowicz, Pan Andrzej Barylski. Lekcja odbyła się w murach Urzędu Gminy Łowicz, na sali konferencyjnej. Uczniowie zdobywali informacje na temat funkcjonowania samorządu gminnego na przykładzie gminy Łowicz, zapoznali się z zadaniami, których realizacją zajmuje się urząd gminy i poszczególne jego referaty, z obowiązkami urzędników wobec mieszkańców.