Od 01.08.2017r. w Urzędzie Gminy Łowicz można składać wnioski na okres zasiłkowy 2017/18

-  Świadczenia wychowawcze R500+,

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nowe wzory dokumentów są do pobrania na stronie ministerstwa

W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 77 o pow. 0,23 ha, położonej w obrebie geodezyjnym Niedźwiada,

Wójt Gminy Łowicz zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Łowicz Uchwał Nr XXXIX/171/17  , Nr XXXIX/172/17 oraz XXXIX/173/17 z dnia 9 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Popów i Strzelcew, Jamno, Otolice, Szczudłów, Zielkowice, Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Otolice, Świące, Wygoda, Zabostów Duży. Szczegóły w załącznikach.

1 sierpnia 2017 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).Prosimy mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań. Trening umożliwi również upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Łowicz.
YTkonkursbiskupW piątek 30 czerwca na sesji Rady Gminy Łowicz miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie kapliczkowym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz albumy o gminie Łowicz. Nagrodą główną był bon zakupowy o wartości 400 zł, zaś pozostali uczestnicy otrzymywali bony o sukcesywnie mniejszych nominałach, w zależności od zajętego miejsca w konkursie. Dla laureatów z czołowych miejsc ksiądz biskup Józef Zawitkowski przekazał książki swojego autorstwa z własnoręczną dedykacją. Nie mógł on uczestniczyć w tej uroczystości, ale na dużym ekranie odtworzone zostało specjalne nagranie,

Rozstrzygnięty został konkurs pod tytułem "Identyfikacja kapliczek w Gminie Łowicz". Zwycięzcą okazała się rodzina Tomaszkiewiczów z Zabostowa, która nie tylko prawidłowo wskazała wszystkie konkursowe kapliczki, ale zrobiła to w najkrótszym czasie, co przesądziło o wygranej konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 14:00  w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy. Poniżej publikujemy listę laureatów. 

 21 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wójt Gminy Łowicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łowicz wręczyli uczniom podłowickich szkół 55 stypendiów - większość za wysokie wyniki w nauce, ale było też kilka za osiągnięcia sportowe. Wszyscy Ci uczniowie uczęszczają do szkół na terenie gminy Łowicz. Razem ze stypendium otrzymali talon w wysokości 400 zł.   W spotkaniu wzięli udział dumni rodzice, ale także dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Stypendium za wyniki w nauce  przyznawane jest uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Ta wysoka średnia to jest w przypadku uczniów gimnazjum min. 4,85 a w przypadku uczniów szkół podstawowych min. 5,00.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu uprzejmie zaprasza mieszkańców gminy Łowicz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 23 lipca 2017 r. od godz. 10.00 na Boisku Sportowym  w Jamnie. Zainteresowane jednostki ochotniczych straży pożarnych chęć udziału w zawodach są zobowiązane zgłosić do dnia 15 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 8.  W załączeniu regulamin Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.  W miedzyczasie zapraszamy do obejrzenia  galerii zdjęć z ubiegłorocznych zawodów.