Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl  zaprasza mieszkańców powiatu łowickiego na bezpłatne warsztaty komputerowe realizowane w ramach projektu „Nowoczesne Centrum edukacji” Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb uczestników istnieje możliwość zorganizowania szkolenia o różnych porach dnia i w weekendy. Zorganizowane grupy osób mogą wskazać dowolne miejsce przeprowadzenia zajęć. Warsztaty poprowadzi wykwalifikowana, doświadczona kadra trenerów.

Urząd Gminy Łowicz informuje, że wniosek „Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych  w Gminie Bielawy, Nieborów, Łowicz, Piątek”  złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w konkursie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii) nie otrzymał dofinansowania. W przypadku ponownego ogłoszenia  konkursu Urząd Gminy Łowicz planuje przygotowanie kolejnego  wniosku  dla osób objętych pierwszym projektem.

szkolenia kom ang pixabay

Zapraszamy mieszkańców z  terenu wiejskiej Gminy Łowicz na bezpłatne szkolenia komputerowe i nauki języka angielskiego finansowane z funduszy europejskich. Kursy są adresowane dla osób mających co najwyżej wykształcenie gimnazjalne i mają na celu zdobycie nowych umiejętności co spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy, a co za tym idzie – wpłynie na jakość życia ich i całych ich rodzin. 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w następującym terminie: 9 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2–parter. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00. 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości we wsi Niedźwiada

 

Lp

Nr działki

pow.w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową. W części rolna. Na działce znajduje się drewniany budynek do rozbiórki.

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

.

Celem konkursu organizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim w roku 2017,  popularyzacja wypoczynku na wsi, promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych i prowadzący usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu (liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5) oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej (obiektów noclegowych na terenach wiejskich)

Od 01.08.2017r. w Urzędzie Gminy Łowicz można składać wnioski na okres zasiłkowy 2017/18

-  Świadczenia wychowawcze R500+,

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nowe wzory dokumentów są do pobrania na stronie ministerstwa

W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 77 o pow. 0,23 ha, położonej w obrebie geodezyjnym Niedźwiada,