Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r 239 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łowicz z dnia 29.09.2010 roku Nr XLVI/214/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Dzień Pieczonego Ziemniaka

W sobotę 01.10. w Ostrowie zorganizowany został Dzień Pieczonego Ziemniaka. Zabawa na świeżym powietrzu rozpoczęła się o 1600. Była to już ….edycja tego święta, obfitująca w wiele atrakcji. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele konkursów z nagrodami. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie, m.in. na największego ziemniaka, ziemniaka o nietypowych kształtach. Panowie mogli zmierzyć się w konkurencji na najdłuższą ziemniaczaną obierkę, a panie w obieraniu ziemniaka na czas. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bochenia, Jastrzębi oraz Strzelcewa rywalizowały dodatkowo w konkursie na najsmaczniejsze placki ziemniaczane.

 

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie zaprasza mieszkańców Gminy Łowicz na Dzień Pieczonego Ziemniaka.

W programie m.in:

 

W dniu 24 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Popowie odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Łowicz. W sesji Rady Gminy wzięli udział uczniowie i ich rodzice, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu gminy Łowicz. Na sesji, pięćdziesięciu ośmiu tegorocznych prymusów, otrzymało z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz Grzegorza Kozy stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016. Były to stypendia w kwocie 236 zł oraz talon na kwotę 400 zł na dowolne zakupy.

Z dniem 14 września 2016 roku uruchomiona została Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego regionu może sam zadbać o bezpieczeństwo, anonimowo zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Obsługa mapy została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

NFOSiGWlogo

    W dniu 28.02.2017 Gmina Łowicz wspólnie z Miastem Łowicz złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinasowanie budowy kanalizacji w południowej części gminy. Projekt dotyczy budowy kanalizacji w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady. Obecnie mieszkańcy tych miejscowości wykorzystują przydomowe szamba, z których nieczystości są wywożone taborem asenizacyjnym. Po planowanej inwestycji ścieki będą odprowadzane kanalizacją do miejskiej oczyszczalni. 

W niedziele 26 czerwca br. na boisku w Niedźwiadzie o puchary i medale rywalizowały 4 drużyny Oldbojów. W szranki stanęły drużyny z Wygody, Niedźwiady, Placencji i Jamna. Turniej organizowany był zgodnie z zasadami gry w piłkę nożną. W turnieju mogli wziąć udział zawodnicy z rocznika 1981 i starsi. Zwyciężyła drużyna z Wygody. W skład zwycięskiego zespołu weszli: Maciej Ledzion, Bogdan Ledzion, Grzedorz Durka, Radosław Wróbel, Sebastian Stolarczyk, Marcin Borcuch, Grzegorz Szczechowicz, Krzysztof Piotrowski, Damian Jagiełło, Michał Wojciechowski, Krzysztof Papuga, Leszek Królik, Leszek Boczek, Ireneusz Rokicki. Królem strzelców turnieju został Grzegorz Durka z Wygody - 5 bramek. Tytuł bramkarza turnieju wywalczył Paweł Karasek z Jamna.

W dniu 24.07.2016 roku w Jamnie miały miejsce zawody sportowo - pożarnicze ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Łowicz. Wśród 24 zespołów które przystąpiły do rywalizacji, było 16 zespołów męskich oraz 8 zespołów żeńskich.