megaphone 157874 640Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną  t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż  w miejscowości Dąbkowice Górne badania przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną nie wwykazay przekroczeń bakteriologicznych i w związku z tym przywrócona została normalna praca  tego wodociągu. Woda spełnia spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia

 

2mlnDotacjaGospodarkaSciekowaW dniu 30 czerwca br.podpisano  umowę o przyznaniu pomocy 2.000.000,00 , zawartej dla operacji typu gospodarka wodno-ściekowa w zakresie działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014 – 2020

 

 

LASZgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, wtym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie (w cyklu 5-letnim) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

DobryStartOd  01 lipca 2021 roku  wnioski o świadczenie z Programu  Dobry Start  (300+),  na rok szkolny 2021/2022 będzie przyjmował i rozpatrywał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu  nie będzie już realizował tego zadania.  

syringe 1884758 640

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-19, przypomina się, że istnieje możliwość zorganizowania transportu dla seniorów, mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Informacje o zasadach transportu dla mieszkańców Gminy  Łowicz mających trudności z dostępem do punktu szczepień można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  pod numerem telefonu  46/ 830 26 48 w godzinach pracy Ośrodka , tj. od poniedziałku – do piątku  w godz.7.30-15.30 ,a w  miesiącach lipiec i sierpień w godz. od 7.00 – do 15.00. 

RachmistrzSpisBezposredniOd 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

tpk3Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.