water 2057924 1280Gmina Łowicz informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łowicz na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.70.56.2021/5 z dnia 19.05.2021, została ogłoszona w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.06.2021roku i wchodzi w życie od 23.06 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

IInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w powiecie łowickim od godz. 14:00 dnia 18.06.2021 do godz. 19:00 dnia 22.06.2021 
prognozuje się  z 90% prawdopodobieństwem upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.

 

ModernizacjaGospodarstw5WnioskowOd 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.

Mobywatek KDROd 9 czerwca 20121 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 10.02.2021 r.
.
 

megaphone 157874 640Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku kasa funkcjonująca w Urzędzie Gminy Łowicz będzie czynna tylko trzy razy w tygodniu, tj. w poniedziałek od godz. 8.00 do 11.00, we wtorek od godz. 8.00 do 12.00 i w piątek w godzinach 10.00-14.00 Zachęcamy do płatności elektronicznych. 

DoplatyObszarowe2021Został tylko tydzień na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe za 2021 r. Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej.

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 19.03.2021 r.

 Uzupełniono informację o wadium : dla działki nr 84/4 wynosi 2000,00 zł , dla działki nr 84/5  1800,00 zł