– Referaty – bezpośrednie kontakty

REFERAT ORGANIZACYJNY

1) Sekretarz Gminy
Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
pokój nr 9
tel. 46 830 26 33

2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i promocji
Anna Kozyra
pokój nr 19
tel. 46 830 26 44

3) Stanowisko d/s oświaty
Magdalena Król
pokój nr 14
tel. 46 830 26 40

4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych
Anna Mitręga
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych
Paulina Kraszewska
pokój nr 8
tel. 46 830 26 39

6) Stanowisko d/s informatyki
Dariusz Kurek
pokój nr 16
tel. 46 830 26 49

7) Stanowisko d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Jarosław Kwiatkowski
pokój nr 18
tel. 46 830 26 56, 695 516 001

8) Stanowisko d/s obsługi sekretariatu
Barbara Czubek
pokój Nr 11
tel.  46 830 26 30
fax. 46 830 26 31

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
Izabela Wiercioch
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Paulina Rudnicka
pokój nr 3
tel. 46 830 26 43

REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych
Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
pokój nr 22
tel. 46 830 26 46

2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa
Agnieszka Koza
pokój nr 1
tel. 46 830 26 35

3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Monika Lenarczyk
pokój nr 1
tel. 46 830 26 38

4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych
Robert Żyto
pokój nr 22
tel. 46 830 26 45

5) Stanowisko d/s ochrony środowiska
Marzena Kosmala
pokój nr 18
tel. 46 830 26 56

REFERAT FINANSOWY

1) Skarbnik Gminy
Ewelina Płacheta-Anyszewska (Kierownik Referatu)
pokój nr 20
tel. 46 830 26 42

2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Bogusława Majewska
pokój nr 14
tel. 46 830 26 47

3) Stanowisko d/s księgowania i list płac
Renata Pira
pokój nr 14
tel. 46 830 26 41

4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
Sylwester Zimny
pokój nr 12
tel. 46 830 26 28

5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Jolanta Salamon
pokój nr 13
tel. 46 830 26 40

6) Stanowisko d/s obsługi kasy
Halina Biegańska
pokój nr 7
tel. 46 830 26 34


7)Stanowisko d/s księgowości
Magdalena Burzykowska
pokój nr 16
tel. 46 830 26 49

Back to top