Urząd Gminy Łowicz informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Niedźwiada jest przydatna do spożycia.

 

Stwierdza się zatem wygaśnięcie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkowej przydatności do spożycia tj. po przegotowaniu.”