Urząd Gminy Łowicz informuje, iż po pozytywnych wynikach badań jakości wody z wodociągu Niedźwiada w miejscowości Świeryż Pierwszy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ocenila, że woda z tego wodociągu może być już używana bez żadnych ograniczeń.