W dniu 23 marca 2018 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Bocheniu o godzinie 19:30 przyprowadziła dla swojej jednostki fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto zostało kupione po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Wykonawcą wozu bojowego została firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Bocar” Sp. z.o.o. z Korwinowa koło Częstochowy. Pojazd jest w wyposażony w napęd 4x4 oraz zbiornik wodny o pojemności 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego. Zabudowa wykonana została z materiałów kompozytowych i aluminium. W skład wyposażenia wchodzą również autopompa o wydajności 1600 litrów na minutę, maszt oświetleniowy LED, wyciągarka elektryczna z przodu. 

Nowy nabytek tłumnie witali mieszkańcy Bochenia i okolic, członkowie zaprzyjaźnionych jednostek oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło symbolicznego szampana i skromnego poczęstunku dla wszystkich.

Koszt zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego wyniósł 749 808,00 zł, z czego: 509 000,00 zł  pochodziło z budżetu Gminy Łowicz, 240 000,00 zł z dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz 808,00 zł ze środków własnych jednostki OSP Bocheń.

Życzymy druhom strażakom, by nowy pojazd szczęśliwie dowoził ich na miejsce akcji i z powrotem

.

29341463_158089...
29341463_1580895408697802_1265744566_n 29341463_1580895408697802_1265744566_n
29680471_170995...
29680471_1709950905758390_828447975_o 29680471_1709950905758390_828447975_o
29680719_170995...
29680719_1709951112425036_684532325_o 29680719_1709951112425036_684532325_o
29680889_170995...
29680889_1709951012425046_1630316707_o 29680889_1709951012425046_1630316707_o
29681073_170995...
29681073_1709951049091709_1653196454_o 29681073_1709951049091709_1653196454_o
29681524_170995...
29681524_1709950672425080_633434590_o 29681524_1709950672425080_633434590_o
29693749_170995...
29693749_1709950962425051_1738889757_o 29693749_1709950962425051_1738889757_o
29748458_170995...
29748458_1709950605758420_827112408_o 29748458_1709950605758420_827112408_o
29828967_170995...
29828967_1709951022425045_1261742668_o 29828967_1709951022425045_1261742668_o