Kapliczka przy drodze  Łowicz Bielawy - funadatorzy - rodzina Guzków

 

 Historia kapliczki w Bocheniu nr 79 - powstała w 1907 roku i jej fundatorem był Antoni Sołtyszewski

 

Kapliczka Bocheń 15 -Fundatorzy : rodzina Marciniaków