Kapliczka zbudowano w 1946 roku po rozdzielniu Dąbkowic na Dolne i Górne .

W 2017 roku zostala ona odnowiona i pomalowana przez Piotra Sikore

Kapliczkę zbudowano kosztem gospodarzy miejscowej wsi w 1935 roku

W 2010 roku został wykonany remont prze radę sołecką