Janina Grzelak z Gajdów z Jamna opowiada jak to pobudowanie tamtejszej kapliczki odwóciło fatum ciążące nad rodziną jej dziadków.

.Kapliczka ta powstała w 1879 roku a jej fundatorem była Gromada Wsi Jamno Renowację kapliczki wykonał w 2015 roku Jarosław Wrona.

Kapliczkę tę postawiona w miejscu starej drewnianej kapliczki, która nie nadawała się do remontu

 

Kpliaczkę zbudowano w 1922 roku a fundatorami byli Adami Franiciszka Burzyńscy