Kapliczka powstała w 1938 roku -  informacja o fundatorach: FiA.W.