Wójt Gminy
Andrzej Barylski
tel. 46 830 26 32

Przewodniczący Rady Gminy
Maciej Malangiewicz
tel. 46 830 26 44

Sekretarz Gminy
Beata Orzeł
tel. 46 830 26 33

Skarbnik Gminy
Ewelina Płacheta
tel. 46 830 26 42