Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

 

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Parma

Część działki nr 392

2,31

33633

Rolne

1155,00

15 maja

15 września

15 listopada

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.    Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 14.07.2023 r. – 04.08.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.  Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Parma oraz w prasie o zasięgu lokalnym.