gruntdzierzawaNa podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Położenie

Nr działki

Powierzchnia
w ha

Nr KW

Przeznaczenie
w planie

Wysokość czynszu
z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres
umowy

Zawady

Część działki nr 341

1,33

KW 40325

rolna

399,00

15.09.- 2018r.

15.05.- 2019r.

15.05.- 2020r.5

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

do 3 lat

        Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko 1 wniosek o dzierżawę gruntu.