spotkanie ARiMEiODR logo

Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach organizuje w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 9.00 spotkanie w sprawie zasad składania  wniosków o przyznanie płatności na rok 2017. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.
 
 Labedzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu wystosował komunikat w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łowickiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków dzikich. Wyizolowany typ wirusa nie posiada cech przystowowczych do organizmu człowieka, co nie jest bezpośrednio groźne dla ludzi, ale zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z podejrzanym ptactwem.

wodomierzUrząd Gminy Łowicz zawiadamia, że spisywanie stanów wodomierzy i wystawianie faktur przez konserwatorów w 2017 roku odbywać się będzie w następujących miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości podczas spisywania stanów wodomierzy, należy podać stan wodomierza do konserwatora wodociągu. Poniżej przedstawiamy nr telefonów do poszczególnych konserwatorow:

Na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 27 stycznia 2017 roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łowicz. Od 1 marca 2017 roku w Gminie Łowicz ceny wody i ścieków ulegają zmianie i będą wynosiły odpowiednio:
cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych - 3,00 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków w gospodarstwach domowych - 4,55 zł brutto
cena 1 m3 wody dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,10 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,62 zł

zwrot akcyzy

 Informujemy, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit, ustala się na podstawie użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu, określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Do wniosku należy dołączyć: Faktury VAT- jako dowód stanowiący zakup oleju napędowego, wystawione od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku. Z każdego zakupionego litra oleju napędowego, udokumentowanego fakturą VAT, nastąpi zwrot w wysokości 1,00 zł, przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi 86,00 zł (stawka roczna) na jeden hektar użytków rolnych ( co stanowi na jeden hektar użytków rolnych maksymalnie 86 litrów oleju napędowego - limit roczny).

Święta Bożego Narodzenia niosą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej

pomyślności oraz satysfakcji w życiu zawodowym i rodzinnym.

Niechaj te Święta upłyną w radosnej, pełnej rodzinnego

ciepła atmosferze, a nadchodzący Nowy Rok 2017

niech będzie pomyślny i spełni nadzieje i oczekiwania.

 

W dniu 22 listopada 2016 roku gratulacje i podziękowania z rąk władzy gminy Łowicz za trzydzieści lat pełnienia funkcji Sołtysa wsi Małszyce otrzymała Pani Marysia Kochanek. Sołtysowanie to praca społeczna, która daje wiele możliwości, ale stawia przed sołtysem duże wymagania. Trzydzieści lat pracy społecznej świadczy o dużym zaufaniu i szacunku mieszkańców wsi Małszyce dla Pani Marysi.