SRFA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOWICZU informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać:

- od 1 lipca 2021 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2021 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok.nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

megaphone 157874 640Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną  t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

LASZgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, wtym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie (w cyklu 5-letnim) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

DobryStartOd  01 lipca 2021 roku  wnioski o świadczenie z Programu  Dobry Start  (300+),  na rok szkolny 2021/2022 będzie przyjmował i rozpatrywał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu  nie będzie już realizował tego zadania.  

RachmistrzSpisBezposredniOd 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

water 2057924 1280Gmina Łowicz informuje, że taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łowicz na okres 3 lat, ustalona decyzją nr WA.RZT.70.56.2021/5 z dnia 19.05.2021, została ogłoszona w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.06.2021roku i wchodzi w życie od 23.06 2021 roku (zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Mobywatek KDROd 9 czerwca 20121 roku każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.