Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Kanalizacja building ga2465196f 640W związku z zakończeniem I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parma, Placencja, Zielkowice, Gmina Łowicz przystępuje do realizacji II etapu budowy t.j. przyłączy kanalizacyjnych do budynków. W związku z powyższym osoby wyrażające chęć skorzystania z możliwości dofinansowania do budowy przyłącza zobowiązane są złożyć wniosek wg załączonego wzoru w budynku Urzędu Gminy Łowicz w terminie do 28.02.2022 roku.

Bezdomne psy stroller g3ae158db4 640W związku z ustawowym obowiązkiem corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, informujemy, iż zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać uwagi do załączonego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2022 roku”  (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 4 marca 2022r.

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z  2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz.1535) i uchwał Nr XXXIX/210/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 listopada 2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”)

PoradyPrawne Pixabay

Przekazujemy informację Starosty Powiatu Łowickiego w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  dla mieszkańców Powiatu Łowickiego w 2020 roku..  Umówienie terminu pod numerem telefonu 46 811-53-18 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.