Kapliczka ta powstała w 1957 roku przez mieszkańców wsi Parma i została odnowiona w 2011 roku przez Jacka Goj