konkurs volunteer 652383 340mW wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Łowicz przyznał następujące dotacje:

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim:

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD  JAMNO” - 20.800 zł

- Ludowy Klub Sportowy  „OLIMPIA”  NIEDŹWIADA - 20.800 zł

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS DAR  PLACENCJA - 49.300 zł

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA”- 55.800 zł

-  Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”  ZABOSTÓW  DUŻY - 23.300 zł

w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

-  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI” - 7.000 zł

 - Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO” -  4.600 zł

w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, ochrony dóbr i tradycji:

- Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łowiczu - 14.000  zł

- Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” - 5.000  zł