konkurs volunteer 652383 340mW wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Łowicz przyznał następujące dotacje:

 

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w środowisku wiejskim:

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NAPRZÓD  JAMNO” - 23.000 zł

-  Ludowy Klub Sportowy  „OLIMPIA”  NIEDŹWIADA - 43.500 zł

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej LKS DAR  PLACENCJA - 52.000 zł

-  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW  WYGODA” - 56.000 zł

-  Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”  ZABOSTÓW  DUŻY - 25.500 zł

w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

-  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „TACY  SAMI” - 7.000 zł

 - Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”  -  6.000 zł

w zakresie wspierania przedsięwzięć artystycznych i upowszechniania kultury, ochrony dóbr i tradycji:

-- Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” - 15.000  zł

 pdf ikona