Kapliczka został odnowiona w 2011 roku jako wotum wdzięczności za dar Ojca Świętego Jana Pawła II w roku beatyfikacji

 Kapilczkę zbudowano w 1882 roku.

 Kapliczka powstała w 1888 roku - fundatorzy Antoni i Magdalena Bejda