Piknik mSerdecznie zapraszamy na „Piknik regionalny w księżackich barwach”  organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jamnie w dniu 16 lipca2023r.

W programie wiele atrakcji:

  • degustacja dań regionalnych,
  • warsztaty rękodzieła ludowego,
  • animacje historyczne i etnograficzne,
  • zabawy z wodzirejem, konkursy z nagrodami,
  • kącik gier planszowych,animacje dla najmłodszych,
  • namiot strażacki,zabawy sportowe.

 Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zielkowice, zgodnie z wykazem z dnia 12.05.2023 r.

Soltys wikipedia

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa. Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy: ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat, pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

SRFA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz  wnioski do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

·       od 1 lipca 2023 r. drogą elektroniczną za pomocą:

o   Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej -Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);

o   Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (epuap.gov.pl);

o   bankowości elektronicznej.

 Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
N
a podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami    (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

 

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Wysokość czynszu w zł/rok

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Dąbkowice Górne

123/2,44

1,01

36212

33279

Rolne

505

15 maja

15 września

 

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od  26.05.2023 r. – 16.06.2023 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz.

2.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbkowice Górne oraz w prasie o zasięgu lokalnym.

 Wykaz lokalu  stanowiącego własność Gminy Łowicz, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy:  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem

 Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.