Pomoc PL UkrainaUrząd Gminy Łowicz organizuje zbiórkę darów rzeczowych na rzecz Ukrainy w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej. Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Łowicz  do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających z ojczyzny. 1 marca 2022 roku zostanie uruchomiony punkt zbiórki darów w Szkole Podstawowej w Popowie.  Punkt będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00 na małej sali gimnastycznej. Prosimy o kierowanie się do bocznego wejścia na salę gimnastyczną i nie wchodzenie do szkoły. Poniżej publikujemy listę produktów, które będą przyjmowane w punkcie.

szadzonki pine g6be9e7af7 640Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84 

BezpiecznieNaWsiGospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa oraz wskazywać sposoby ich unikania. Ferie to okres, w którym dzieci więcej czasu spędzają na terenie gospodarstwa. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia 2 propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców wsi jak i ich rodziców.

ZlobekKubusiowyZakatek

Drodzi Rodzice!. 14 lutego br. rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/23  do Gminnego Żłobka  „Kubusiowy Zakątek” mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

- ze strony bip.uglowicz.nv.pl zakładka jednostki organizacyjne gminy/ żłobek,

- ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie,

- w siedzibie Żłobka.

Kanalizacja building ga2465196f 640W związku z zakończeniem I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parma, Placencja, Zielkowice, Gmina Łowicz przystępuje do realizacji II etapu budowy t.j. przyłączy kanalizacyjnych do budynków. W związku z powyższym osoby wyrażające chęć skorzystania z możliwości dofinansowania do budowy przyłącza zobowiązane są złożyć wniosek wg załączonego wzoru w budynku Urzędu Gminy Łowicz w terminie do 28.02.2022 roku.

Bezdomne psy stroller g3ae158db4 640W związku z ustawowym obowiązkiem corocznego określania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, informujemy, iż zainteresowane organizacje pozarządowe mogą składać uwagi do załączonego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łowicz w 2022 roku”  (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do 4 marca 2022r.

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z  2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz.1535) i uchwał Nr XXXIX/210/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 listopada 2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”)