Events from 26/05/2024 - 26/05/2024

KONTROLA OPRÓŻNIANIA (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLI OPRÓŻNIANIA (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone […]

Back to top