– Historia Gminy

Gmina Łowicz w obecnym kształcie zaczęła funkcjonować  01 stycznia 1973 roku na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie łódzkim.

Władzę powierzono Gminnej Radzie Narodowej i jej organowi wykonawczemu – Naczelnikowi Gminy. Pierwszym naczelnikiem gminy był Pan Kazimierz Piotrowski, kolejnymi naczelnikami byli Pan Jan Jackowski i Pani Janina Walczak. Ten model administracji przetrwał do 1989 roku, kiedy to w radykalnie zmienionych warunkach politycznych reaktywowano samorząd terytorialny. Organem stanowiącym i kontrolnym stała się Rada Gminy, a organem wykonawczym Zarząd Gminy. Na czele Zarządu jako przewodniczący stał Wójt Gminy.

W 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do Rady Gminy, która liczyła  20 radnych, od 2002 roku 15 radnych. Rada Gminy  dokonywała wyboru Zarządu Gminy i jej Przewodniczącego, czyli Wójta Gminy. Pierwszym Wójtem został Pan Wojciech Szychowski. Od 1998 roku funkcję tę pełni Pan Andrzej Barylski. 

 

BudUGDluga800
Back to top