– Rada Gminy

 
 

          MALANGIEWICZ Maciej – Przewodniczący
          ORZECHOWSKA Małgorzata  – Wiceprzewodniczący
          SKULIMOWSKI Dariusz Adam – Wiceprzewodniczący
          BOŃCZAK Artur
          DOMIŃCZAK Grzegorz Jacek
          FLIS Marcin Paweł
          KACZOR Adrianna
          KUBIAK Stanisław
          KWASEK Wojciech Stanisław
          MARCZAK Marcin 
          PODRAŻKA Adam Andrzej
          SALAMON Janina Marianna
          STOLARCZYK Arkadiusz
          SZCZEPAŃSKI Paweł
          TYLEC Waldemar Franciszek
 
 
 

RG2010 14m

Rada gminy 2010-2014
Bolimowska Anna, Cieślak Agnieszka, Gajewska Hanna, Górczyński Ryszard, Koza Grzegorz, Kret Mirosław,Kucharek Mirosław,Lenarczyk Andrzej, Malangiewicz Maciej, Mońka Marek, Orzechowska Małgorzata, Popowska Anna, Przyżycki Jerzy, Tokarczyk Ryszard, Wysocki Jacek

Back to top