– Herb i znaki gminy

 

     pieczatka

 

 

Uchwałą Gminy wprowadzono Herb Gminy Łowicz wykonany w czterech wersjach graficznych, wzory Pieczęci Urzędowych Gminy Łowicz z umieszczonym pośrodku herbem gminy i napisami na otoku odpowiadającymi nazwom jednostek organizacyjnych uprawnionych do używania pieczęci urzędowych, Flagę Gminy Łowicz w trzech wersjach graficznych oraz Tablice Samorządowe Gminy Łowicz.

 

Przedstawiony wzór Herbu Gminy Łowicz z użyciem metali heraldycznych umieszczony został na tarczy gotyckiej tzw. hiszpańskiej: „w polu błękitnym pelikan srebrny (biały) z dziobem i łapami złotymi (żółtymi) nad wstęgą rzeki srebrną (białą) w pas”.

 

Podstawowym kryterium opracowywanego znaku jest jego zgodność z przesłankami historycznymi i sztuką heraldyczną. Tworząc Herb Gminy Łowicz przeprowadzone zostały szerokie badania historyczno-heraldyczne dotyczące ziem wchodzących w terytorium gminy.  W projekcie nawiązano do symboliki identyfikowalnej dla mieszkańców całej gminy. W omawianym przypadku mamy do czynienia z gminą, której siedziba znajduje się w mieście, posiadającym własną symbolikę heraldyczną. Należy też zaznaczyć, że na obszarze gminy nie występowały inne miasta. Zaistniała więc potrzeba stworzenia nowego wizerunku herbu. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi tworzenia nowych wizerunków herbowych dla gmin Rzeczypospolitej[1] przeanalizowano genezę miejscowości wchodzących w skład gminy, etymologię nazwy gminy, symbolikę wezwań kościołów parafialnych, stosunki własnościowe na obszarze gminy i jej przynależność administracyjną, herb miejscowości stanowiącej siedzibę gminy, symbolikę napieczętną dotyczącą gminy z XIX i XX wieku oraz czynniki charakterystyczne dla omawianego regionu takie jak krajobraz, zabytki i podania.

ikona pobierz

 

 Pobierz uchwałę

 

ikona pobierz

 

Pobierz uzasadninie

 

 

 

 

Back to top