– Gminne telefony alarmowe

AwariaWody

Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci

kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków

można zgłaszać: 

 pod nr telefonu 46 830 26 45,

bezpośrednio konserwatorowi:

Mróz Jan, tel. 516 955 541 (rejon: Jamno, Dąbkowice Górne)

Chojecki Dariusz, tel. 667 286 779 ( rejon: Zielkowice, Placencja, Parma)

Kurczak Sławomir, tel. 516 955 289 (rejon: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady)

Wojda Bogdan, tel. 516 955 452 (rejon: Dąbkowice Dolne, Jastrzębia, Otolice, Pilaszków)

Tarmanowski Edward, tel. 516 955 062 (rejon: Klewków, Niedźwiada, Małszyce, Świeryż II, Świeryż I)

Gałaj Zbigniew, tel. 696 053 349 (rejon: Guźnia, Mystkowice Małe, Bocheń, Ostrów, Świące, Szczudłów)

Baczyński Marcin, tel. 516 955 490 (rejon: Zabostów Duży, Zabostów Mały, Popow, Strzelcew)

Od 1 czerwca 2018 roku odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur zajmuje się pracownik urzędu Wojciech Tomczak, tel. 667 503 203  (tel. czynny w standardowych godzinach roboczych)

oswietlenie  Usterki związane z oświetleniem ulicznym

należy zgłaszać do pracownika zatrudnionego

na stanowisku d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych:

osobiście  – budynek Urzędu Gminy Łowicz  pokój nr 4

♦ pod numer telefonu: 46 8302645

 Usterki związane ze stanem nawierzchni dróg zarządzanych przez gminę:

należy zgłaszać do pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych 

osobiście  – budynek Urzędu Gminy Łowicz  pokój nr 4

♦ pod numer telefonu: 46 8302645

 PadlinaZnakOdbiorem z terenu gminy padłych zwierząt

stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2

w   rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1069/2009r zajmuje się

„HETMAN” Spółka z o.o. Florianów nr 24, 99-311 Bedlno, telefon: 24 282 16 53

Back to top