– OSP siedziby

WŁADZE
PREZES Sylwester Walkiewicz
NACZELNIK Kozioł Krzysztof
WICEPREZES Kamil Dziedziela
Z-ca NACZELNIKA Marcin Ruciński
SEKRETARZ Łukasz Galiński
SKARBNIK Piotr Sikora
GOSPODARZ Krzysztof Jaros
KRONIKARZ Filip Wróbel

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY Dawid Frączak
Wice PRZEWODNICZĄCY Daniel Galiński
SEKRETARZ Krystian Jaros

NIP 8341695906
REGON 750724556

NR KRS : 0000214568
Rok założenia 1926

 Dąbkowice Dolne 27

WŁADZE
PREZES Jan Chojecki
NACZELNIK Damian Dudek
WICEPREZES Jakub Bogucki
Z-ca NACZELNIKA Marcin Chojecki
SEKRETARZ Cezary Antosik
SKARBNIK Dariusz Chojecki
GOSPODARZ Łukasz Podrażka
KRONIKARZ Aneta Chojecka

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY Krzysztof Słomski
Wice PRZEWODNICZĄCY Marcin Więcek
SEKRETARZ Maciej Przyżycki

NIP 8341681040
REGON 750718975

NR KRS 0000277996
Rok założenia 1917

Zelkowice 74a , 99-400 Łowicz

WŁADZE
PREZES Zbigniew Kędziora
NACZELNIK Grzegorz Wiesiołek
WICEPREZES Andrzej Gajda
Z-ca NACZELNIKA Krzysztof Michalski
SEKRETARZ Waldemar Bomba
SKARBNIK Marek Kozłowski
GOSPODARZ Andrzej Wasilewski
KRONIKARZ Radosław Wróbel
CZŁONEK Adrian Markiewicz

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY Jacek Kędziora
SEKRETARZ Łukasz Kaźmierczak
CZŁONEK Łukasz Iwański

NIP 8341850583
REGON 100385280

NR KRS 0000284278
Rok założenia 1917

WŁADZE
PREZES Janusz Kazimierczak
SEKRETARZ Mateusz Kazimierczak
SKARBNIK Paweł Laskowski
GOSPODARZ Rafał Kapusta

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY Konrad Targaszewski
SEKRETARZ Jakub Kazimierczak

NIP 8341754454
REGON 750808626

NR KRS
Rok założenia 197

 

WŁADZE
PREZES Sławomir Miazek
NACZELNIK Radosław Lenarczyk
WICEPREZES Jarosław Szufliński
Z-ca NACZELNIKA Arkadiusz Stolarczyk
SEKRETARZ Andrzej Lenarczyk
SKARBNIK Marian Miazek
GOSPODARZ Ireneusz Grzanka
KRONIKARZ Marzena Miazek
CZŁONEK Sebastian Stolarzyk

KOMISJA REWIZYJNA:
PRZEWODNICZĄCY Sławomir Kurczak
SEKRETARZ Wojciech Owczarek
CZŁONEK Sławomir Wolski

NIP 8341597569
REGON 750201516

NR KRS 0000285198
Rok założenia 1957

 

 

OspBochenF

WŁADZE

PREZES Cezary Rybus

NACZELNIK Marta Stępniak
WICEPREZES Rafał Gałaj

Z-ca NACZELNIKA Kamil Rybus
SEKRETARZ Michał Misiak
SKARBNIK Paweł Kaźmierski
GOSPODARZ Piotr Kurczak

KRONIKARZ Milena Stępniak

CZŁONEK Łukasz Majcher

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Jerzy Kurczak

WICEPRZEWODNICZĄCY Ryszard Tokarczyk

SEKRETARZ Jan Siejka

NIP 8341704226

REGON 750729803

NR KRS 0000266234

Rok założenia 1913

Swieryz2OspD

WŁADZE

PREZES Jan Rosa

NACZELNIK Karol Waracki
WICEPREZES Karol Waracki

Z-ca NACZELNIKA Paweł Pietrzak
SEKRETARZ Tomasz Kucharek
SKARBNIK Aleksander Bejda
GOSPODARZ Mariusz Żabka

KRONIKARZ Adam Podrażka

CZŁONEK Grzegorz Boczek

CZŁONEK Tomasz Organiściak

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Michał Niedziela

SEKRETARZ Radosław Miazek

CZŁONEK Krzysztof Dzik

NIP 8341759871

REGON 750230972

NR KRS 0000222660

Rok …

 WŁADZE PREZES Wiktor AnyszewskiNACZELNIK Stanisław PanekWICEPREZES Jacek MilczarekZ-ca NACZELNIKA Kamil Szymański SEKRETARZ Małgorzata Kosiacka SKARBNIK Jakub MilczarekGOSPODARZ Marcel AleksandrowiczKRONIKARZ Kinga SzymańskaCZŁONEK Marcin Wawrzyńczak 
 KOMISJA REWIZYJNA: PRZEWODNICZĄCY Dariusz Skulimowski SEKRETARZ Mateusz StępniewskiCZŁONEK Michał Kosiacki 

NIP 8341583107

REGON 750193870

NR KRS 0000284375

Rok założenia 1914

 

 

 
 
 
.
 

OSPOstrowF

 

WŁADZE

PREZES Piotr Więcek

NACZELNIK Janusz Kołucki
WICEPREZES Piotr Kołucki

Z-ca NACZELNIKA Piotr Wojda
SEKRETARZ Mateusz Druszcz
SKARBNIK Łukasz Wojda
GOSPODARZ Wojciech Wojda

CZŁONEK Maciej Wojda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Stanisław Pawlata

WICEPRZEWODNICZĄCY Wiesław Górczyński

SEKRETARZ Henryk Lenart

CZŁONEK Michał Kosiacki

NIP 8341565109

REGON 750100293

NR KRS 0000287434

Rok założenia …

OSPMystkowiceF

WŁADZE

PREZES Radosław Korliński

NACZELNIK Andrzej Redzisz

WICEPREZES Kamil Koper

Z-ca NACZELNIKA Adrian Sut

SEKRETARZ Sylwester Wójcik

SKARBNIK Zbigniew Ciesielski

GOSPODARZ Jan Gajda

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY Janusz Kaźmierski

SEKRETARZ Mirosław Gajda

CZŁONEK Dariusz Ruciński

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Back to top