– Sport

Pierwszoplanową rolę w gminnym sporcie odgrywa piłka nożna. Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łowicz są realizowane przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej(LZS-y):

 

Kluby posiadają osobowość prawną – są wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń prowadzonej przez Starostę Łowickiego. Każdy z klubów piłkarskich z terenu gminy uczestniczy w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach.

 

W rozgrywkach seniorów nasze kluby uczestniczą w następujących klasach rozgrywkowych:

 

Klasa Okręgowa:

  • Zryw Wygoda – klub posiada 3 drużyny młodzieżowe:

    rocznik 2000 rozgrywa około 16 meczy ligowych w sezonie

    roczniki 2010 i 2008 – biorą udział w turniejach organizowanych przez OZPN Skierniewice

    drużyna seniorów rozgrywa 26 meczy ligowych

Klasa A:

  • Olimpia Niedźwiada
  • Dar Placencja – klub posiada jedną drużynę młodzieżową

Klasa B:

  • Naprzód Jamno
  • Victoria Zabostów

W klubach: Placencji, Wygodzie i Niedźwiadzie są też drużyny OLDBOY. Rozgrywają one coroczny turniej o Puchar Wójta Gminy Łowicz w kategorii OLDBOY. Drużyny biorą też udział w turnieju halowym oraz na trawie w okresie letnim o Puchar Starosty. W powyższych rozgrywkach gra zawsze drużyna, która wygrywa Puchar Wójta Gminy Łowicz.


Oprócz klubów piłkarskich prężnie działa  też sekcja lekkoatletyczna w Zabostowie.

 

 

 

 

 

Back to top