– Położenie geograficzne

rzeka Bzura m

Gmina Łowicz położona jest na historycznym Mazowszu, na Nizinie Środkowomazowieckiej, Równinie Łowicko–Błońskiej.

Administracyjnie przynależy do województwa łódzkiego, zamieszkuje ją ok. 7,5 tys. ludności. Jej obszar liczący 133 tys. km2 rozciąga się pomiędzy tzw. Wzgórzami Domaniewickimi, a korytem Bzury, po obu stronach rzeki.

Monotonna równina jest od południa otoczona garbami moren polodowcowych, w środku przecięta szeroką doliną rzeki Bzury. Gmina, leżąca w centrum powiatu łowickiego, otacza miasto Łowicz, w którym mieści się siedziba urzędu gminy. Sąsiaduje z pozostałymi gminami powiatu: od południa z Łyszkowicami i Domaniewicami, od zachodu z Bielawami i Zdunami, od północy z Chąśnem i Kocierzewem Południowym, a od wschodu z gminą Nieborów. Walorem gminy jest jej położenie pomiędzy Łodzią a Warszawą w bezpośrednim sąsiedztwie autostrad Wschód – Zachód i Północ – Południe oraz przy drogach krajowych nr 2 Warszawa – Poznań, nr 14 Łowicz – Łódź i nr 70 Łowicz – Skierniewice. Gmina Łowicz ma charakter rolniczy.

Użytki rolne stanowią 82,6% powierzchni, lasy 9,8%. W większości są to Lasy Państwowe. Największy kompleks leśny rozciąga się na obszarze Wału Dąbkowickiego. Mniejsze rozdrobnione powierzchnie leśne znajdują się we wsiach Zawady, Wygoda, Otolice oraz Strzelcew. Do gminy przynależą wioski: Bocheń, Dąbkowice Dolne i Dąbkowice Górne, Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Klewków, Małszyce, Mystkowice, Niedźwiada, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Strzelcew, Szczudłów, Świące, Świeryż Pierwszy i Świeryż Drugi, Urbańszczyzna, Wygoda, Zabostów Duży i Zabostów Mały, Zawady oraz Zielkowice.

Back to top