– Referaty – bezpośrednie kontakty

WÓJT GMINY ŁOWICZ
Pan Krzysztof Igielski
Pokój Nr 11
tel. 046 830 26 32

REFERAT FINANSOWY (FN):

1) Skarbnik Gminy
Pani Ewelina Płacheta – Anyszewska (Kierownik Referatu)
Pokój nr 20
tel. 046 830 26 42

2) Zastępca Skarbnika Gminy
Pani Wioletta Brzózka
Pokój nr 16
tel. 046 830 26 49

3) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
Pani Bogusława Majewska
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 47


4) Stanowisko d/s księgowania i list płac
Pani Renata Pira
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 41

5) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
Pani Magdalena Burzykowska
Pokój nr 16
tel. 046 830 26 49Pan Sylwester Zimny
Pokój nr 12
tel. 046 830 26 28

6) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
Pani Jolanta Salamon
Pokój nr 13
tel. 046 830 26 40

7) Stanowisko d/s obsługi kasy
Pani Halina Biegańska
Pokój nr 7
tel. 046 830 26 34

2. REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (PO):

1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
Pani Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43

2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
Pani  Izabela Wiercioch
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43

3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pani Paulina Rudnicka
Pokój nr 3
tel. 046 830 26 43

3. REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH:

1) Stanowisko d/s zamówień publicznych (ZP)
Pani Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
Pokój nr 22
tel. 046 830 26 46

2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa (G)
Pani Agnieszka Koza
Pokój nr 1
tel. 046 830 26 35

3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (GP)
Pani Monika Lenarczyk
Pokój nr 1
tel. 046 830 26 38

4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych (GK)
Pan Robert Żyto
Pokój nr 22
tel. 046 830 26 45

5) Stanowisko d/s ochrony środowiska
Pani Marzena Kosmala
Pokój nr 19
tel. 046 830 26 56

4. REFERAT ORGANIZACYJNY:

1) Sekretarz Gminy
Pani Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
Pokój nr 9
tel. 046 830 26 33

2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i promocji (OG)
Pani Anna Kozyra
Pokój nr 19
tel. 046 830 26 44

3) Stanowisko d/s obsługi oświaty  (OS)
Pani Magdalena Król
Pokój nr 14
tel. 046 830 26 40

4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych (O)
Pani Anna Mitręga
Pokój nr 8
tel. 046 830 26 39

5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych (EDS)
Pani Paulina Kraszewska
Pokój nr 8
tel. 046 830 26 39

6) Stanowisko d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC)
Pan Jarosław Kwiatkowski
Pokój nr 18
tel. 046 830 26 56

7) Stanowisko d/s informatyki (I)
Pan Dariusz Kurek
Pokój nr 16
tel. 046 830 26 59

8) Stanowisko d/s obsługi (sekretariat)
Pani Barbara Czubek
Pokój Nr 11
Tel. 046 830 26 30
Fax. 046 830 26 31
sekretariat@ug.lowicz.pl

Back to top