– 30 lat działalności społecznej sołtysa Otolic

SoltysOtolice
SoltysOtolice

W dniu 26 stycznia 2018 roku podczas pięćdziesiątej Sesji Rady Gminy Łowicz miała miejsce szczególna uroczystość – Pan Henryk Sałuda został uhonorowany z okazji 30-lecia pełnienia funkcji sołtysa wsi Otolice. Podziękowania za wieloletnią pracę społeczną i zaangażowanie w sprawy gminy złożyli Pan Andrzej Barylski – Wójt Gminy Łowicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Łowicz – Pan Grzegorz Koza. Tak długi okres działalności społecznej skłania do refleksji i przywołuje wspomnienia.

 

 

 

Panu Henrykowi dziękujemy za trzydzieści lat owocnej współpracy oraz okazane przywiązanie do wspólnoty wiejskiej i gminnej. Pozostając z wyrazami pamięci życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy oraz spełnienia wszystkich zamierzonych planów

Back to top