– D K

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym …

gruntdzierzawa

Wykaz  gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                       (tj. Dz.U. z 2023, poz. 344) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie …

azbest m

Urząd Gminy Łowicz planuje w marcu 2024 roku złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest w 2024 roku.W związku z powyższym, informuję mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o nieodpłatnym odbiorze (transport i unieszkodliwienie) odpadów zawierających zdemontowany azbest pochodzący z wymiany pokrycia dachowego …

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1Obszar województwo łódzkie powiat łowickiWażność od godz. 00:00 dnia 07.03.2024 do godz. 08:00 dnia 09.03.2024Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do-6°C, w piątek do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przygruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w czwartek około …

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy. Przepisy nie wymagają …

PoradyPrawne Pixabay

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 udzielane są bezpłatne porady prawne mieszkańcom Gminy Łowicz. Porady udzielane są w każdy czwartek, w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju nr 17. Zakres poradnictwa dotyczy głównie zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, spraw pracowniczych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszone są o wcześniejsze zgłaszanie przybycia w sekretariacie Urzędu Gminy Łowicz, lub telefonicznie pod nr telefonu 46 830 26 30.

Read more Bezpłatne porady prawne

Back to top