– Ankieta do Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030

ankieta strategia 2021 checklist g28c1d8655 640

ankieta strategia 2021 checklist g28c1d8655 640Gmina Łowicz przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030”. Od 18.10.2021 r. do 15.11.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy Łowicz. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy jakości życia na jej terenie.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/khBARtuffATwjRpy6

Ankieta jest również dostępna w Urzędzie Gminy Łowicz, a także pod niniejszym artykułem. W tym wypadku należy ją wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łowicz.

Zapraszamy do udziału w badaniu.

 

pdf ikona

 ankieta – Strategia Rozwoju Gminy na lata 2022 – 2030

Back to top