– Ankieta – rozwój Powiatu 2030 rok

StrategiaPowiat2030

StrategiaPowiat2030Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030. To najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju Powiatu na najbliższe lata. Jego zapisy będą miały decydujący wpływ  zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Poznanie Państwa opinii i sugestii na temat kluczowych działań i inicjatyw służących rozwojowi Powiatu stanowi istotny element procesu planowania.Zapraszamy mieszkańców Powoatu do włączenia się w tworzenie Strategii poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Ankietę można wypełniać online  do dnia 8 lutego 2022 r.

Link do formularza ankiety dla mieszkańców: https://forms.gle/Xsn9TqifUjrt7tn87

 

Back to top