– DOBRY START 300+ DYŻUR PRACOWNIKA ZUS

DobryStart

DobryStart

Szanowni Państwo

Wdniu 09 września 2021r. (tj. czwartek)w budynku Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12; 99-400 Łowicz;   w godzinach 9.00 – 12.00, pokój nr 17 (sala konferencyjna) – I piętro, odbędzie się kolejne spotkanie z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łowiczu. Pracownik ZUS udzieli pomocy w założeniu  profilu PUE ZUS i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300 + .

Przypomina się, iż od 1 lipca 2021 roku  wnioski o świadczenie z programu Dobry Start 300+ rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o świadczenie Dobry Start  300+ dla  ucznia, można złożyć tylko elektronicznie:

  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: zus.pl;
  • przez bankowość elektroniczną;
  • za pośrednictwem portalu  mpips.gov.pl.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z ww.  sposobów złożenia wniosku, zachęcamy do spotkania z dyżurującym  w tym dniu pracownikiem ZUS.

Do złożenia wniosku należy przygotować następujące dokumenty:

  • dowód osobisty;
  • numer telefonu komórkowego;
  • adres e-mail;
  • nr rachunku bankowego;
  • dane dziecka, w tym numer Pesel dziecka;
  • informacje o szkole ,do której uczęszcza dziecko;
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną.

Termin składania wniosków  do  30 listopada  2021r.

UWAGA!

Prosimy o dostosowanie się do wymogów i zaostrzonych procedur mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. W związku z powyższym  prosimy , aby osoba  przychodząca do urzędu była zaopatrzona w maseczkę osłaniającą usta i nos .

 

 

Back to top